Буралл - микротор за листно торене съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

See the Catalog of Burall and its variations.      Микроудобрение листовое Буралл - презентация.

Представянето на Буралл!

Представяне на Буралл от вестник "Агро".

Прoдуктите на Буралл".

Вижте каталога на Бурал и неговите разновидности.

Вижте презентацията на Буралл и добийте представа, какво може да допринесе за вашите добиви!

Приложение на Буралл

БОРБА СЪС СМОЛОТЕЧЕНИЕТО ПО ЧЕРЕШИ, СЛИВИ, ПРАСКОВИ, КАЙСИИ

ПРОИЗВЕДЕН С ЖИВА ВОДА, БУРАЛЛ ПРЕДОВРАТЯВА УМОРАТА НА ПОЧВАТА

Имате въпрос за Буралл?

Ако Ви е необходима повече информация за Буралл, можете да се свържете с нас на телефони 0888337983 и 0889903704

Удостоверение за регистрация на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати

Какво казват за Буралл:

2007-07-27

"Един от най-ефикасните и успешно формулиран тор с макро и микрохимически елементи е Буралл ..."    повече

2007-07-02

"Буралл повиши икономическите показатели през изтеклата стопанска година! "    повече

2007-07-02

"Третираните с Буралл растения се отличаваха с по-големи листни петури, стъблата бяха по-дебели и по-здрави от не-третираните растения ..."    повече

© Copyright 2007 - 2012 Всички права запазени.

+ + + +