Буралл - микротор за листно торене съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ    „БУРАЛЛ”

Изттеглете го от тук (.PDF) (.DOC)

© Copyright 2007 - 2008 Всички права запазени.

+ + + +