Буралл - микротор за листно торене съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

За контакти:


Торът БУРАЛЛ се предлага на пазара от фирма "БУРАЛЛ" ООД, гр. Варна

Бургас: GSM 0888 33 79 83                                                     доц. Д-р Любчо Любчев              liubchev@abv.bg
Белослав тел./факс 051124787; GSM 0889 90 37 04                 Недялко Либчев

© Copyright 2007 - 2008 Всички права запазени.

+ + + +