Произведен с жива вода - Буралл - микротор съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване

ПРОИЗВЕДЕН С ЖИВА ВОДА, БУРАЛЛ ПРЕДОВРАТЯВА УМОРАТА НА ПОЧВАТА

smolotechenie

smolotechenie

smolotechenie

smolotechenie

 

© Copyright 2007 - 2008 Всички права запазени.

+ + + +